DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”. Để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì nhé đừng vì thua 1-2 hôm mà đã nản bỏ
DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ  

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
19/01/2020 Đầu 4 Đuôi 0 miss
18/01/2020 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
16/01/2020 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
15/01/2020 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đầu 6
13/01/2020 Đầu 7 Đuôi 2 miss
12/01/2020 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 2 Đuôi 2 miss
10/01/2020 Đầu 0 Đuôi 6 ĂN Đuôi  6
09/01/2020 Đầu 7 Đuôi 9 ĂN Đầu 7
08/01/2020 Đầu 8 Đuôi 1 miss
07/01/2020 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
06/01/2020 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
05/01/2020 Đầu 5 Đuôi 5 miss
04/01/2020 Đầu 7 Đuôi 3 miss
03/01/2020 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
02/01/2020 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 4 Đuôi 6 miss
31/12/2019 Đầu 9 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
30/12/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
28/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
27/12/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
26/12/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 3
25/12/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
24/12/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
23/12/2019 Đầu 5 Đuôi 3 miss
22/12/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 7 Đuôi 0 miss
20/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
19/12/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
18/12/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
17/12/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
16/12/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
14/12/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
13/12/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
12/12/2019 Đầu 7 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
11/12/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
10/12/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 5 Đuôi 0 miss
08/12/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
07/12/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
06/12/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
05/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss
04/12/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
03/12/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 9
02/12/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
01/12/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss
30/11/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
28/11/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
27/11/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
26/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 3
25/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
24/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
23/11/2019 Đầu 1 Đuôi 1 miss
22/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu 1
20/11/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
19/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 miss
17/11/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
15/11/2019 Đầu 7 Đuôi 2 miss
14/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 miss
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
12/11/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
11/11/2019 Đầu Đuôi 0 miss
10/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 1
09/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
08/11/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
07/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
06/11/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đầu 9
04/11/2019 Đầu 2 Đuôi 0 miss
03/11/2019 Đầu 2 Đuôi 7 miss
02/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
01/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8